Waarom TutorYou

TutorYou ondersteunt uw kind gericht en individueel met zijn of haar huiswerk

Ons doel: verbetering van de schoolprestaties en het verhogen van het zelfvertrouwen en motivatie van uw kind
een bijkomend resultaat: meer rust en stabiliteit in thuissituatie, TutorYou neemt een deel van uw zorg uit handen

Het gevolg: het versterkt het welzijn van de leerling en het gezin.

Succes op school

Succes op school is het gevolg van een combinatie van factoren. Niet alleen kennis, houding en gedrag van de leerling bepalen het succes. De thuissituatie, de school én de docent spelen daarin ook een cruciale rol.

 • TutorYou ziet en versterkt de samenhang tussen al deze factoren
 • zet professionele tutors in, die pedagogisch en didactisch verantwoord helpen.
 • uw tutor komt bij u thuis
 • uw tutor zorgt voor ondersteuning waar kennis te kort schiet of motivatie is verminderd
 • in nauwe samenwerking met scholen, indien gewenst

Bijles bij u thuis door getrainde studenten vanaf EUR 21,- per uur

Schrijf uw kind gratis in!

Didactische en pedagogische aanpak

TutorYou baseert zijn didactische en pedagogsche aanpak op het gedachtegoed van de Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano. Hij heeft een methode ontwikkeld om de onderwijspraktijk te benaderen vanuit wetenschappelijk onderzoek naar de positieve invloeden op de prestaties van leerlingen. Ook in het Nederlandse onderwijs vinden de ideeën van Marzano steeds meer bijval. Zijn methode blijkt de basis voor succesvol leren.

TutorYou past de didactische aanpak concreet toe:

Doel: duidelijkheid voor u en uw kind. Uw kind leert op een systematische manier huiswerk te maken.

In de pedagogische aanpak van TutorYou staat uw kind centraal:

 • stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid 
 • signaleren en hanteren van mogelijke weerstand 
 • inspelen op (actuele) gebeurtenissen die impact hebben 
 • opbouwen van een veilige en vertrouwde relatie.

Uw tutor heeft dus aandacht voor de inhoud én zorgt voor een relatie met uw kind. Resultaat: uw kind neemt zelf verantwoordelijkheid voor de resultaten op school.

TutorYou op TV

In het schooljaar 2020/2021 is 98% van onze eindexamenleerlingen geslaagd. Al voor het zevende jaar op rij ligt het percentage geslaagden boven 95%. Wij zijn zo succesvol omdat wij voor kwaliteit gaan:

 • Wij trainen onze studenten zodat zij beter leren doceren.
 • Een leerling wordt ‘gematched’ aan een student die het best past. 
 • Uw tutor komt bij u thuis.
 • Uw tutor ondersteunt & motiveert.
 • Wij werken nauw samen met scholen, indien gewenst.

Bijles voor de toetsweek

Een toetsweek is stress en het leren is vaak “last minute”. TutorYou helpt o.a. met een goed leer ritme naar de toetsweek toe. 

Vanaf € 21,- per uur

Bijles voor de Cito test

Een belangrijke test. Bekijk samen met een van onze specialisten waar nog extra aandacht nodig is om met een zelfverzekerd gevoel te starten!

Vanaf € 21,- per uur